Ο σταθμός δεν υπάρχει.

Υπόμνημα Μετρήσεων

Ποσοστό Συντελεστή Έκθεση (EQ)

eq_1.gif  EQ ≤ 5% 
eq_2.gif  5% < EQ ≤ 25%
eq_3.gif  25% < EQ ≤ 50%
eq_4.gif  50% < EQ ≤ 90%
eq_5.gif  EQ > 90%

Back to Top