Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Βοήθημα Χάρτη - Οδηγός χρήσης Ψηφιακού Χάρτη Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την χρήση του Ψηφιακού Χάρτη Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων παρακολουθώντας τα βοηθήματα που ακολουθούν.


Οδηγός αναζήτησης "Address Search"

Ο οδηγός αναζήτησης "Address Search" βοηθά τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή που τον ενδιαφέρει με βάση την διεύθυνση.

 


Οδηγός αναζήτησης "Station Search"

Ο οδηγός αναζήτησης "Station Search" βοηθά τον χρήστη να εντοπίσει την κεραία εκπομπής που τον ενδιαφέρει.

 

Οδηγός αναζήτησης "Nearby Antennas Search"

Ο οδηγός αναζήτησης "Nearby Antennas Search" βοηθά τον χρήστη να εντοπίσει όλες τις κεραίες που γειτονεύουν με την τοποθεσία που τον ενδιαφέρει.