Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Επικοινωνία

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Λεωφόρος Στροβόλου 286,
2048, Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος
ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία

: + 357 22814846/854

F: + 357 22321925

: info.dec@dec.dmrid.gov.cy

: Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 AM μέχρι 5:00 PM