Πιο κάτω παρουσιάζονται οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που διεξήχθησαν σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας είτε από αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος είτε από αρμόδιους οργανισμούς εκ μέρους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και δειγματοληπτικά ελεγχθεί από το Τμήμα.

Για όλες τις περιπτώσεις καταγράφονται οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, η τοποθεσία μέτρησης και παράλληλα συγκρίνεται η έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με τα Εθνικά Όρια Έκθεσης.


Μετρήσεις Η/Μ Πεδίων Σταθμών Κινητής Τηλεφωνίας


Μετρήσεις Η/Μ Πεδίων Ψηφιακής Τηλεόρασης


Μετρήσεις Η/Μ Πεδίων Ραδιοφωνικών Σταθμών

Back to Top