• Ποια είναι τα Εθνικά Όρια Έκθεσης;


 • Υιοθετήθηκαν ως Εθνικά Όρια Έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της ΕΕ 1999/519/ΕΚ και παρέχεται το δικαίωμα στο Υπουργείο Υγείας να αναθεωρεί τα όρια αυτά.


 • Έχει εντοπιστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία κεραία κινητής τηλεφωνίας, για την οποία κατόπιν μετρήσεων, διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει Εθνικά Όρια Έκθεσης (επίπεδα αναφοράς της σύστασης 1999/519/ΕΚ);


 • Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, δεν έχει εντοπιστεί κεραία κινητής τηλεφωνίας, της οποίας οι εκπομπές να υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση 1999/519/ΕΚ.


 • Τι σημαίνει μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία;


 • Η μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία (NIR) είναι ο όρος που δίνεται στο μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπου υπάρχει ανεπαρκής ενέργεια για να προκαλέσει ιοντισμό στα κύτταρα οποιουδήποτε ζωντανού οργανισμού. Περιλαμβάνει τους τομείς του στατικού ηλεκτρισμού, τις ραδιοσυχνότητες, τα μικροκύματα, την υπέρυθρη, ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία.


 • Τι είναι ένταση ηλεκτρικού πεδίου;


 • Ένταση ηλεκτρικού πεδίου είναι το διανυσματικό μέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη δύναμη που ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο, ανεξάρτητα από την κίνησή του στο χώρο και εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).


 • Τι είναι ένταση μαγνητικού πεδίου;


 • Ένταση μαγνητικού πεδίου είναι το διανυσματικό μέγεθος (Η) που αντιστοιχεί στη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Οποιαδήποτε συσκευή είναι ενωμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο και λειτουργεί, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, η δύναμη του οποίου είναι ανάλογη του ρεύματος που ρέει από την πηγή προς τη συσκευή. Όσο πιο ψηλή είναι η ένταση του ρεύματος τόσο πιο δυνατό είναι το μαγνητικό πεδίο. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου εκφράζεται σε αμπέρ ανά μέτρο (Α/m).


 • Ποια είναι η σχέση μεταξύ έντασης ηλεκτρικού και έντασης μαγνητικού και τι μεγέθη μετρούμε και γιατί;


 • Στο εγγύς πεδίο (εγγύτερη ζώνη), δηλαδή όταν η απόσταση από την κεραία σε σχέση με τις φυσικές διαστάσεις της κεραίας είναι αρκετά μικρή, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο δεν συνδέονται μεταξύ τους με μαθηματική σχέση και οι εντάσεις τους πρέπει να υπολογιστούν/μετρηθούν ξεχωριστά καθώς και η πυκνότητα ισχύος. Στο μακρινό πεδίο (απομακρυσμένη ζώνη), δηλαδή όταν η απόσταση από την κεραία σε σχέση με τις φυσικές διαστάσεις της κεραίας είναι αρκετά μεγάλη, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο είναι κάθετα μεταξύ τους, οπότε και οι εντάσεις τους συνδέονται μέσω απλών μαθηματικών σχέσεων και η γνώση του ενός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του άλλου. (βλ. Πίνακα) Ως εκ τούτου επειδή οι μετρήσεις γίνονται στο μακρινό πεδίο (αφού το εγγύς πεδίο εκτίνεται πολλές φορές σε απόσταση εκατοστών από κεραία) μετρούμε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και στη συνέχεια μπορεί να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού με την χρήση της πιο κάτω σχέσης: E=HZ0, όπου Z0=377Ω.


Γενικές ερωτήσεις για την τεχνολογία 5G και την αδειοδότηση στην Κυπριακή Δημοκρατία


 • Τι είναι η τεχνολογία 5G;


 • Τα δίκτυα 5G αποτελούν την 5η γενιά ασύρματων δικτύων, δηλαδή την μετεξέλιξη των 2G, 3G και υφιστάμενων 4G δικτύων. Βασικά χαρακτηριστικά της επερχόμενης ασύρματης τεχνολογίας 5G θα είναι οι 10 έως 100 φορές υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων, οι εξαιρετικά μικρές χρονικές καθυστερήσεις, η μεγαλύτερη αξιοπιστία και αυξημένη διαθεσιμότητα διασύνδεσης. Ως εκ τούτου, η υψηλότερη και η βελτιωμένη απόδοση αναμένεται να ενδυναμώσουν τις εμπειρίες των χρηστών, όμως δεν αποτελεί και το μοναδικό πυλώνα ανάπτυξης των 5G δικτύων. Ευρύτερος στόχος των 5G δικτύων είναι η υλοποίηση μίας ενοποιημένης υποδομής που θα επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση των πόρων και παροχή νέων υπηρεσιών. Επί της ουσίας, το δίκτυο 5G πρόκειται να είναι μία πλήρως προγραμματιζόμενη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει πολλαπλές και διαφορετικές μεταξύ τους υπηρεσίες, ενισχύοντας την δημιουργία εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας και δημιουργώντας νέες βιομηχανίες στο ψηφιακό οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα τεχνικής και επιχειρηματικής καινοτομίας που θα ενισχύσει τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, τα τρόφιμα και η γεωργία, η διαχείριση πόλεων, η υγειονομική περίθαλψη, οι δημόσιες συγκοινωνίες και πολλά άλλα. Παράλληλα, θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός κύματος νέων τεχνολογικών εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως οι έξυπνες πόλεις, το διαδίκτυο των πραγμάτων - Internet of Things (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality) και επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality).


 • Σε τι διαφέρει η τεχνολογία 5G από τις υφιστάμενες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας (2G, 3G, 4G);


 • Κάθε γενιά ασύρματων τηλεπικοινωνιών σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες τεχνολογικών εφαρμογών και χαρακτηριστικών. Αρχικά, η πρώτη γενιά κινητής τηλεφωνίας εισήγαγε την έννοια της ασύρματης τηλεφωνίας αποκλειστικά για φωνή. Στη συνέχεια, η δεύτερη γενιά δικτύων (2G), εισήγαγε την ψηφιακή επικοινωνία στη κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας, εκτός από τη φωνή, τη δυνατότητα νέων εφαρμογών όπως η επικοινωνία μέσω δεδομένων (SMS). H επόμενη γενιά 3G στόχευσε στην ενίσχυση της κινητής επικοινωνίας με μεγαλύτερη χωρητικότητα φωνής και δεδομένων, έχοντας ως αποτέλεσμα την υποστήριξη ενός ευρύτερου φάσματος εφαρμογών. Η τέταρτη γενιά 4G είναι μια πολύ διαφορετική τεχνολογία σε σύγκριση με το 3G η οποία προσφέρει την παροχή υψηλών ταχυτήτων για χρήση πολυμέσων και πρόσβαση στο διαδίκτυο, παράλληλα με υψηλή ποιότητα και χωρητικότητα στους χρήστες. Το 5G στοχεύει στη δημιουργία ενός τεχνολογικού οικοσυστήματος που θα ευνοήσει όχι μόνο τους τελικούς χρήστες, αλλά θα επιτρέψει και την εμφάνιση νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Διαχειρίζεται φωνή και δεδομένα, υποσχόμενο σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς δεδομένων, δυνατότητα διασύνδεσης περισσότερων συσκευών, πολύ χαμηλότερη καθυστέρηση, καλύτερη διαχείριση ενέργειας και εκπομπής ισχύος, και βελτιωμένη συνολική ασύρματη κάλυψη.


 • Ποιο είναι το πλαίσιο αδειοδότησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας;


 • Με το υφιστάμενο Πλαίσιο Πολιτικής (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 63.006 και ημερ. 14/12/2005), οι διαδικασίες για αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με δυνατότητα εκπομπής (συμπεριλαμβάνει σταθμούς 5G) διαχωρίζονται σε 4 διακριτές φάσεις. Η ευθύνη διαχείρισης της κάθε φάσης αδειοδότησης ανατίθεται στην καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία και βασική επιδίωξη του πλαισίου είναι η αποφυγή των επαναλήψεων, επικαλύψεων και ανάμειξης αρμοδιοτήτων. Οι 4 φάσεις είναι οι ακόλουθες:

  (α) Υπουργείο Υγείας: καθορισμός εθνικών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με δικαίωμα αναθεώρησης κατά την κρίση του.

  (β) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: έλεγχος της λειτουργίας των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου συμμόρφωσης με τα εθνικά όρια έκθεσης.

  (γ) Πολεοδομικές Αρχές: πολεοδομικός έλεγχος που αναφέρεται σε θέματα χωροθέτησης και ένταξης στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον και δεν περιλαμβάνει έλεγχο έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

  (δ) Οικοδομικές Αρχές: έλεγχος για την έκδοση άδειας οικοδομής που επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ασφάλειας και της στατικής επάρκειας της κατασκευής. Δεν περιλαμβάνει πολεοδομικά θέματα ή έλεγχο έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.


Back to Top